Cikkek

Magunkról

Publikációink

Kurzusok

KIADVÁNYAINK

DVD | Videó | Hang

Oktatási segédanyagok

Térképek

Magyar kutatás
HungaroMars2008


Hunveyor, Husar
Gyakorló űrszondák


BESZÁMOLÓK
MTA-JSPS beszámoló

ADATBÁZISOK
Io hegyei adatbázis

Marsi klímadiagramok adatbázis

Tanárképzés | Szótárak

Extrák
Nyomtatható verzió

Planetológia: Kis Atlasz a Naprendszerről sorozat, Kis Enciklopédia a Naprendszerről

Kis atlasz sorozat a Naprendszerről

(szerkeszti: Bérczi Szaniszló)
 
A Kis Atlasz sorozatról

Az ELTE TTK Fizikai Intézetében, az Általános Fizika Tanszéken működik a Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport. Ennek tanár, mérnök, kutató, doktorandusz és egyetemi hallgató tagjai egy Kis atlasz a Naprendszerről sorozat munkáiban vesznek részt. A sorozatban eddig 9 atlasz jelent meg. A sorozat egyes füzeteit tekinthetjük úgy is, mint a föld felszíni környezettudmányba való bevezetést. Az űrszondás megfigyelések más égitestek felszínén ugyanis hasonlóan történnek ahhoz, ahogyan mi a földi felszínen fölmérjük a földi folyamatokat.

1.

Bérczi Szaniszló: Holdkőzetekről, meteoritekről.  Bp, 2000.
Ezzel a kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődjön a ezen a  címen.

A Kis atlasz sorozat első füzete a Holdkőzetek, Meteoritek anyagvizsgálataiba nyújt betekintést. Kőzettani mikroszkóppal tanulmányozzuk a holdi ill. a kis égitestek töredékeként a földre hullott meteoritek anyagát. A meteoritek egy csoportja, a kondritos meteoritek, olyan fizikai folyamatokat is megfigyelhetővé tesznek, amelyek egy kis égitestnek, egy kisbolygónak a fejlődéstörténete során mennek végbe. A NASA Holdkőzetek az Apolló expedíciókról származnak. A holdkőzetek főbb  szövettípusait a földi vulkáni és ismert ipari folyamatokban létrejövő anyagokkal hasonlítjuk össze.

2.

Surveyor alapján megépített Hunveyor. Bp-Pécs-Szombathely, 2001.
Ezzel a kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődjön a ezen a  címen.

A sorozat második kis atlasza mutatja be a talán legmeglepőbb témát: hogyan készítettük el a Hunveyor egyetemi kísérleti gyakorló űrszonda modellt. Az atlasz címe: Planetáris felszínek vizsgálata a SURVEYOR alapján megépített HUNVEYOR kísérleti gyakorló űrszondával. Bemutatjuk a Hunveyor építésének főbb szakaszait, a váz szerkezetét, az elektronikai rendszert, a minimál-űrszondához tartozó kar és kamera kapcsolatát a fő modullal és sok érdekes, eddig már megvalósított kísérleti berendezést. Részletesen bemutatjuk azokat a méréseket, amiket erre a robotra terveztünk és meg is építettünk. Bemutatjuk a Hunveyor használatát a különféle oktatási területeken is, az égitestek felszínét tanulmányozó tudományok mellett a fizikában, technikában és a földi környezettudományban. Modellezzük az égitestek felszínén zajló áramlási folyamatok kölcsönhatásait a gyakorló űrszonda részrendszereivel. Ez a modell a mérések tervezéséhez és az egész robot-együttes áttekintéséhez is jó támpontokat ad. (Ezt a kis atlaszunkat angol nyelven is kiadtuk.) A Hunveyor atlasz készítésében a Hunveyor Csoport pécsi és szombathelyi (Hunveyor-2 és -3-at építő) tagjai is részt vettek.

3.

Bérczi Szaniszló - Hargitai Henrik - Kereszturi Ákos - Sik András: Bolygótestek atlasza  (Budapest, 2001.)
Angol verzió
Ezzel a kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődjön a ezen a  címen.

A harmadik kis atlaszban a Naprendszer nagyobb égitesteinek űrszondákról megfigyelhető felszínét tanulmányozzuk. A Bolygótestek atlasza című munkánk bemutatja a főbb kőzetbolygókat és jeges holdakat, valamint a Naprendszer kisebb égitesteit. Vázolja a főbb felszínformáló folyamatokat, s összehasonlítási anyagot mutat be az olyan közös felszínformáló eseményekről, mint a körkörös medencék képződése, a vulkanizmus, a tektonikus folyamatok, vagy a káosz területek megjelenése. Röviden bemutatja azt is, hogyan történik az égitestfelszíni kőzettestek térképezése.
 

4.

Bolygólégkörök atlasza Bp. 2002
Mintaoldalak online: Egyes égitestek légkörei, légkörök tulajdonságai, fejlődése, légkörök profiljainak összehasonlítása
Ezzel a kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődjön a ezen a  címen.

A negyedik kis atlaszban a Naprendszer légkörrel rendelkező égitesteit tanulmányozzuk. A Bolygólégkörök atlasza bemutatja a bolygók légkörének általános fölépítését, vázolja a főbb légköri és felszíni kölcsönhatásokat. A legtöbb részletet a Föld légköréről és a Jupiter légkörzéséről ismerünk. Atlaszunk összehasonlító táblázatokat közöl az eddig megismert légkörök rétegződéséről és főbb állapotjellemzőiről. Az atlasz sorozatnak a bolygók felszínét és légkörét tanulmányozó két tagját az ELTE Planetológia Csoport tagjaival való együttműködésben készítettük.
 

5.

Űrkutatás és geometria Budapest, 2002.
Ezzel a kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődjön a ezen a  címen.

Ötödik atlaszunk is szokatlan témát dolgoz föl. Címe: Űrkutatás és geometria. Ebben a geometriának két űrkutatáshoz kapcsolódó ágát mutatjuk be: az égi koordinátarendszereket, (egyiket a Marsra leszállt űrszonda esetére számszerűen is megadjuk), és az űrállomás-építés "kristálytani geometriáját". Ez a második rész olyan térbeli mozaikrendszer megépítésének alapismereteibe vezeti be az olvasókat, amely gömbszerű űrállomástestek ("mesterséges égitestek") kvázikristályos elvű létrehozására is, és a térbeli klasszikus kristálytani szerkezetek megépítésére is alkalmas. Itt bemutatunk néhányat Kabai Sándornak a Mathematica programmal előállított olyan számítógépes grafikáiból, melyek a kozmikus térben történő tájékozódáshoz, az űrben összekapcsolódó térbeli alakzatok, szerkezetek tervezéséhez is fölhasználhatók.
 

6.

Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza Budapest, 2004.
Letölthető teljes egészében! (csak nonprofit és oktatási használatra) Angol verzió

A hatodik kis atlasz a Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza. A Földön mikrokörnyezet az, ami körülveszi az embert: a lakás, a kert, a környezeti táj közeli része. Ugyanez a mikrokörnyezete a más égitest felszínére leszállt űrszondának is és a Holdra, a Marsra, a Vénuszra (sőt azóta már a Titánra is) érkezett robotok sziklasivatagokat találtak ott. A helyben maradt űrszondák szemével (kamerájával) látunk, kinyújtott karjával (robotkar) mérünk és talajt vizsgálunk. A fedélzeti műszerekkel a valódi űrszondák mérik a környezet jellemzőit, de a különféle mérések itt a laborban is elkészíthetők rákicsinyítve őket a Hunveyor egyetemi gyakorló űrszonda modellre. Kémiai, meteorológiai, elektrosztatikai mérések elvét és fölépítését ismerhetjük meg e füzetből.
 

7.

Bolygófelszíni barangolások (Holdjárók, marsjárók, roverek) Budapest, 2004.
Letölthető teljes egészében! (csak nonprofit és oktatási használatra)

A hetedik kis atlasz a Bolygófelszíni barangolásokról szól. 4-féle robotautó típus járt már a Naprendszerben: kettő a Holdon, s kettő a Marson. Ezekkel kitágul az a mikrokörnyezet, amelyet az űrszonda fedélzeti műszereivel mérhet, mert egyre nagyobb távolságokra juthatnak el a robotok a leszállási helytől. Külön érdekessége ennek a füzetnek a 6 Apolló expedíció rövid leírása. Az első három űrhajós párosnak még nem volt autója, de az Apolló-15, -16 és -17 űrhajósai egyre nagyobb távolságot barangolhattak be a leszállási hely környékén. A Pathfinder még csak a leszálló egység, mint platform körül kóborló kisautót próbált ki, de a jelenleg is működő MER robotok már több kilométernyi utat megtettek. Ugyancsak nagy távolságot járt be a két Lunohod a Holdon, még az 1970-es években.
 

8.

Űrkutatás és kémia Budapest, 2005.

A nyolcadik kis atlasz címe: Űrkutatás és kémia, melyben mind a négy halmazállapot kémiájának világában kirándulást teszünk. Mivel a földi környezetben megismert kémián túlmenően űrszondáink más bolygótestek felszínére is eljutottak, és ezeknek a felszínközeli anyagait is fokozatosan megismerhettük, érdemes az űrkutatás és a kémia kapcsolatát olyan formában gazdagítani, hogy a földi kémiát (planetáris) összehasonlító kémiává tesszük. Ez a planetáris összehasonlító kémia az égitest-felszíni környezetek anyagait, folyamatait elemzi, (ugyanúgy, ahogyan az összehasonlító planetológia az égitestek felszínét), miáltal lehetővé teszi a hagyományos kémiai ismereteknek izgalmas újrafölfedezését és új irányokba való bővítését. Mi ezeket a kémiai �kiterjesztéseket� Űrkutatás és kémia atlaszunkban elsősorban a Mars bolygóra mutatjuk be.
 

9.

Planetary analog studies and simulations. Materials, terrains, morphologies, processes.  (csak angolul)  Budapest, 2004.

A kilencedik kis atlasz címe: Planetáris kutatások analógiákkal és szimulációkkal, melyben anyagok, tájformák, folyamatok és más jelenségek földi analógiáit állítjuk párba a bolygókon, főleg a Marson és a Holdon megismert jelenségvilággal. A szimulációs kísérletekre a Hunveyor-Husar gyakorló űrszonda modell rendszer iskolarobotjaival kerül sor. Több planetáris analóg helyszínt látogatott meg már csoportunk a Hunveyorokkal Magyarországon. Európai horizonton a Mien és a Ries kráterek becsapódási anyagai, az izlandi vulkánok és a jég, a kőglecserek (pl. Anatóliában), valamint a folyók meanderezései képeznek planetáris párhuzamokat.

10.

Fejlesztések a HUNVEYOR-HUSAR űrszonda modelleken

A tizedik kis atlasz címe: Fejlesztések a HUNVEYOR-HUSAR űrszonda modelleken. Az elmúlt 6 évben jelentős átépítéseket hajtottunk végre a Hunveyor modelleken és a Husar rovereket is új irányokba fejlesztetteük. Bemutatjuk az új Hunveyor építések főbb blokkjait, vázát, elektronikai rendszerét, és sok érdekes, az előzőeken nem lévő kísérleti berendezést, valamint a Husar robotokon épített megoldásokat. Végül új nézőpontból is bemutatjuk a Hunveyor-Husar modellek használatát a különféle oktatási területeken is, az égitestek felszínét tanulmányozó földi analóg terepeken (például Mars-analóg tájakon).
 

11.

Kőzetszövetek a Naprendszerben 
 
Meteoritek; holdkőzetek; marskőzetek,  vékonycsiszolatok atlasza. 

12.

Űrkutatás és technológia

A 12 kis atlasz címe:Űrkutatás és technológia. Letöltés
 

Kis atlasz a Naprendszerről sorozatunk megjelentetését a Magyar Űrkutatási Irodánál elnyert 2001, 2002, 2003, 2004 és 2005 évi pályázataink tették eddig lehetővé. A sorozatot 2006-ban újabb atlaszokkal bővítjük. Gimnáziumok a sorozatot, könyvtáruk számára, térítésmentesen megkapják, személyes átvétellel és iskolai hivatalos visszaigazolással. Érdeklődni lehet a bercziszani[kukac]ludens.elte.hu e-mail címen, vagy az 1-372-2986 telefonszámon. (Bérczi Szaniszló, ELTE TTK Fizikai Intézet, Általános Fizika Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.)
 
 

13.

Folyadékok a Naprendszerben


Kis Enciklopédia sorozat

I.

A NAPRENDSZER KISENCIKLOPÉDIÁJA SOROZAT 1.:
Becsapódások folyamata, nyomai és hatásai (pdf)
Budapest, 2006.