Cikkek

Magunkról

Publikációink

Kurzusok

KIADVÁNYAINK

DVD | Videó | Hang

Oktatási segédanyagok

Térképek

Magyar kutatás
HungaroMars2008


Hunveyor, Husar
Gyakorló űrszondák


BESZÁMOLÓK
MTA-JSPS beszámoló

ADATBÁZISOK
Io hegyei adatbázis

Marsi klímadiagramok adatbázis

Tanárképzés | Szótárak

Extrák
Nyomtatható verzió

Tervezett program október 28-ra az I Hunveyor szemináriumra.

Az MTA Geonómiai Tudományos Bizottság/ ELTE Természettudományi Kar, Fizikai Intézet, Általános Fizika Tanszék Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoportja,

az MTA X. Osztály Geonómia Bizottságának Meteoritikai és Planetológiai Albizottsága,

a Magyar Űrkutatási Iroda, a Magyar Asztronautikai Társaság, a Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete tisztelettel meghívja Önt

 

 

a FIZIKA ÉVE keretében megrendezésre kerülő

 

Ötödik Hunveyor Szemináriumra

 

A konferencia Szentbékkállán a templomdombon a bazalttufa föltárásnál terepgyakorlat formájában kerül megrendezésre.

 

Címe:

 

Mérések és modellezések, terepi kísérletek és szimulációk a Hunveyorral

 

 

Helyszín:

Szentbékkálla

Káli medence

Balaton-felvidék

 

2005, november 2.

 

Program:

 

12.00       Megérkezés, terepbejárás, fölszerelés

 

13.00       2 óra terepi munka és diszkusszió (jövő évi Hunveyor-Husar kis atlaszról is)

 

15.0                  Visszaindulás

16.0                   

 

Résztvevők:  ELTE TTK/MTA Geonómia, PTE TTK IÁTT,  NYME, BMF Kandó Kar

 

Résztvevő űrszonda modellek:

Husar-2, Hunveyor-4, Hunveyor-8.

 

Bencze Pál, Bérczi Szaniszló, Gucsik Arnold, Hegyi Sándor, Hudoba György, Kókány András

 

  

Budapest, 2005, október 29.

 

Jegyzőkönyv

 

 

az MTA X. Osztály Geonómiai Tudományos Bizottsága Meteoritikai és Planetológiai Albizottságának 2005 november 2-i Ötödik Hunveyor Szeminárium címmel a szentbékkállai kőfejtőben és a hegyestűi bányafejtésben megtartott terepgyakorlatáról.

 

 

Jelen vannak: Dr. Bérczi Szaniszló, az Albizottság elnöke, Dr. Hegyi Sándor, az Albizottság titkára, Dr. Hudoba György, Kókány András, az albizottság tagjai és Bíró Tamás pécsi egyetemi hallgató. Dr. Gucsik Arnold, Pintér Ambrus és Kovács Zsolt Imre kimentését kérte.

 

A Pécsi Hunveyor Csoport két Hunveyor vázat (Hunveyor-2/3 és Hunveyor-8) és két Husar rovert (Husar-2a és Husar-2b) hozott, a Székesfehérvári Hunveyor Csoport a Hunveyor-4-et hozta.  Minden résztvevő kapott a KAVÜCS legújabb kis atlaszából egy példányt, melynek a címe: Űrkutatás és kémia.

 

 

Napirend:         Terepgyakorlat: Ötödik Hunveyor Szeminárium.

 

A részvevők Pécsről, Székesfehérvárról és Budapestről érkeztek és fél 1-kor találkoztak Szentbékkállán, a templomnál. Terepszemle után a szentbékkállai kőfejtőhöz mentünk és kiválasztottuk a terepi fényképezésre alkalmas területeket: egyet a kocsiúton, a tufa kibúvásánál a kocsiúton, s egyet a kőbánya falánál, ahol szépen látszódtak a zárványos rétegek. A pécsi csapat filmfelvételeket is készített.

 

A szentbékkállai terepgyakorlat jelentőségét a helyi kőzetnek a marsi meteoritek egy csoportjával a shergottitokkal való kőzettani rokonsága adta. Ott a shergottitok három nagy rokon csoportra bonthatók: bazaltos, olivin-porfíros és lehrzolitos shergottitokra. Itt Szentbékkállán a kitört tufa kőzet és a beágyazott lherzolit egy része hasonló rokonsági viszonyokat mutat. 4-kor átmentünk a Hegyestűre.

 

Az oszlopos elválású bazalt a Hegyestűn a kiönlött láváknak a kürtőben megszilárdult részét képviseli. A bányaművelés mintegy föltárta a megszilárdult lávatest keresztmetszetét, amelyen láthatóvá váltak a főbb áramlási irányok. Hatszögesen oszlopos bazaltos töredékeket a Spirit is fényképezett útja mentén a marsi Guszev kráterben.

 

4 órakor visszaindult a három Hunveyor építő csapat képviselői haza indultak.

 

A terepgyakorlathoz szép időt kaptunk. A téli hideg megenyhült és ki-kisütött a Nap is.

 

Az 5. Hunveyor Szeminárium résztvevői élményekkel gazdagodva tértek haza.

 

Minden résztvevőnek és közreműködőnek ezúton is megköszönöm munkáját.

 

 

 

Budapest, 2005, november 3.                                                                           Bérczi Szaniszló

                                                                                                                 az Albizottság elnöke