Cikkek

Magunkról

Publikációink

Kurzusok

KIADVÁNYAINK

DVD | Videó | Hang

Oktatási segédanyagok

Térképek

Magyar kutatás
HungaroMars2008


Hunveyor, Husar
Gyakorló űrszondák


BESZÁMOLÓK
MTA-JSPS beszámoló

ADATBÁZISOK
Io hegyei adatbázis

Marsi klímadiagramok adatbázis

Tanárképzés | Szótárak

Extrák
Nyomtatható verzió

hunkepek Bérczi  Szaniszló, Hegyi Sándor, Hudoba György, Balogh Zoltán, Bíró Tamás, Bornemisza Imre,  Csapó László, Drommer Bálint, Geresdi Attila, Halász Antal, Hargitai Henrik, Imrek Gyula,  Keresztesi Miklós, Kókány András, Nagy Attila, Pápai Tivadar, Samu Norbert, Sasvári Gábor,  Senyei Rita, Siroki László, Varga Tamás

KIS ATLASZ A NAPRENDSZERRŐL (10):
FEJLESZTÉSEK A HUNVEYOR - HUSAR ŰRSZONDA MODELLEKEN

ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló  Űrkutató Csoport, Budapest, 2006

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, a Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszékén az MTA Geonómiai Tudományos Bizottságával együtt működő Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoportnak több olyan füzete jelent már meg, amely naprendszerbeli kutatásokat mutat be. Második füzetünk tárgyalta azt, hogyan építhető meg egy egyetemi oktatási és kutatási célokra is fölhasználható kísérleti gyakorló űrszonda modell rendszer, a Hunveyor.  Már e füzetünk kitért az álló egység mellett tevékenykedő roverre, amit az elmúlt évek fejlesztései során a HUSAR (Hungarian University Surface Analyser Rover) névvel jelöltünk. A kettős robot modell együttesnek az a feladata, hogy kisérleti munkák keretében tegye lehetővé a planetáris testek felszínén lévő környezet vizsgálatát. A Hunveyor kísérleti terepasztalon foglal helyet, melyet a vizsgálandó égitest felszíni viszonyait modellezve alakítottunk ki. A Hunveyor és a Husar autó műszeres működtetését ma már nem csak ilyen teszt-területeken, hanem a hazai geológiai viszonyok nyújtotta lehetőségeknek megfelelően Mars-analóg tájakon végezzük.
Az  összehasonlító planetológiának fontos területe az égitestek felszínének anyagvizsgálata az égitestre símán leszállt űrszondák segítségével. Előző atlaszainkban már részletesen elemeztük az égitesten egy helyben álló űrszondák által, ill. a felszínen mozgó műszaki egységek által végezhető anyagvizsgálatokat.  Az első landerek és roverek is a Hold felszínén végezték munkájukat, később a Marson is megvalósult mindkét robot-típus kutatóútja. Jelenleg a Mars felszínén zajlik a legfontosabb föltáró munka. Ott az Opportunity és a Spirit roverek kutatják a víz nyomait és a Mars geológiai történetének rétegtani szempontból rendkívül érdekes szakaszát.
Mindez aktualitást ad annak, hogy továbbfejlesszük oktatási és kutatási célból megkezdett robotépítő munkáinkat. A Hunveyor fejlesztésében az egyre autónómabb kialakítást tűztük ki célul. Erre egy szimulációs kísérlet tervezése is ösztökélt bennünket. Egy téli napon a Balaton jegére tervezünk terepgyakorlatot, ahol szeretnénk megfigyelni rianásokat. Ehhez a már megépített kamera mellé hangérzékelő műszert is fölszerelünk a Hunveyorra. A székesfehérvári Hunveyor-4 fedélzetén több lépésben is egyre függetlenebb lett az űrszonda modell a hálózattól, a szobai elrendezés kényelmesebb megoldásaitól. Ezek bemutatásával kezdjük a Hunveyor fejlesztéseket. A bolygófelszíni barangolásokhoz a Husar rover család több tagját fejlesztette ki a Husar-2-őt építő pécsi Hunveyor Csoport. Ezeknek a fejlesztéseknek a távlati célja a marsi környezetben való mozgás modellezése.
Talán a legtalálóbb példaképe a most bemutatásra kerülő Hunveyor-Husar fejlesztéseknek a Marsra eljutott Pathfinder és rovere, a Sojourner. Továbbra is az ihlető alapmodell a Surveyor űrszonda család, de a roverek fejlesztésében a kis atlasz írásakor is dolgozó MER roverek adták a legtöbb fejlesztési gondolatot.
A Hunveyor-Husar modellek fejlesztését a terepi szimulációk teszik a legérdekesebbé, a robotok használata teszi a vizsgálatokat égitestfelszíni kutatómunkává. Ezért néhány újabb terepgyakorlatunkról is beszámolunk.
Az egész Hunveyor-Husar tevékenységcsoport érdekes, vonzó, mondhatni kalandos a fiatalok, diákok, egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Új kis atlaszunknak tehát célja ez is: mozgósítani a diákok kedvét, erejét, fantáziáját egy sokszínüen összetett feladatra, amely a konstruáló fejlesztő munka mellett a távoli világok természetének aktív, méréseken keresztüli megismerésére is irányul.


A Hunveyor-1 a 2003 évi Űrnapon.
 


Surveyor model Houstonban, az LPI-ben.
 


Hunveyor-1 terepasztal sziklákkal. Háttérben a Hunevyor-1a.


Hunveyorépítők az ENSZ delegáció látogatásakor, 1998-ban.


Hunveyor építők 2003-ban az űrnapon. Tóth Szabolcs, Földi Tivadar, B. Sz., Hudoba György, Roskó Farkas, Diósy Tamás.
 


A Hunveyor-2 talajfúrója és a Husar-2 lego változata.


Kis Husar-2 rover, ameélyből 12 alkot egy rajt (Pécs, Egyetemi Csoport, Hegyi Sándor vezetésével)
 


Hunveyor-3, Kovács Zsolt Imre építette a BDTF-en.


A Hunveyor-4 Fülöpházán, a homokbuckákon. (2005)


A Hunveyor-4 Székesfehérvárról (Hudoba György és kollektívája építette a BMF Kandó Kálmán Karán)
A felvétel a 2003 évi Űrnapon készült.
 


A Hunveyor-4 jég-Hunveyor, mert a téli Balatonra át lett alakítva. (2004)
 


Mágneses kísérlet a Hunveyor-9-cel Tatán, az Eötvös Gimnáziumban.


A vas és homok keverékéből álló porminta egy része rátapad a mágnesekkel kibélelt “szönyegre”, a mágnesek helyén. (2007)
 


Hudoba György bemutatja a Hunveyor-4-et Kovács Kálmán informatikai miniszternek a 2003-as Űrnapon.
 


Földi Tivadar a FOELDIX porgyűjtővel a Hunveyor-1c-én. (2003)


 A Hunveyor-1a kaparó karja kinyúlik. (1997)


A Husar-2a rover terepgyakorlaton (2005).


Hunveyor és Husar modellek Szentbékkállán (2005).


A Hunveyor-4 Gánton. (2005).
 


Egy új startégia: Husar-2d roverek rajban a Hunveyor-2 körül. (Pécs, 2007)


A Husar-2b (PTE Informatika és Technika Tanszék), amellyel Hargitai Henrik Utahban járt és terepgyakorlaton ki is próbálta a működését.


Hargitai henrik az utahi sivatagban terepgyakorlaton a Husar-2b-vel.
 


Mintha a kis rover egy marsi vízmosás mellett járna. Ezért izgalamas a szimulációs gyakorlat az űrkutatási robot modellekkel.


A Husar-2b az esti Utahban. (Hargitai Henrik felvétele)
 
 


Földi Tivadar, Kovács Zsolt Imre és Hargitai Henrik a 2002 évi Űrnapon.
 


Az utahi sivatagban terepgyakorlaton.
 


Földi Tivadar, Kovács Zsolt Imre és Hargitai Henrik a 2002 évi Űrnapon.
 


A Hunveyor-4 sztereo kamerájának terve.


A Hunveyor-1a és a Husar-1 a terepasztalon. A sziklák a Naprendszer fontos kőzettípusait képviselik. ELTE TTK Általános Technika Tanszék, 1998)
 


A napelemeket tovamozdító szerkezet a Hunveyor-2-ön. (Pécs, Infromatika és Általános Technika Tanszék, 2002)
 


A 33. LPSC konferencián a kollégák a magyar poszterek előtt beszélgetnek. (2002).


  Jég-Hunveyor terepi előkészületek rianások mérésére.
 


Egy érdekes szerkezet Tihanynál (Korzenszky Richárd felvétele, 2006).


A Hunveyor egy Mathematica demonstráción is megjelenik már. (Kabai Sándor, Mathematica 6.)


A Hunveyor-Husar kis atlasz, amely összefoglalja az eddigi fejlesztéseket.
 


A Husar-2a és -2c roverek a 2007 évi 38. LPSC-n az Open House Demonstrations szekcióban az érdeklődő kutatókkal. Ugyancsak láthatók a kis atlaszok is, amelyek ennek az előadásnak fontos részeit képezték.