Cikkek

Magunkról

Publikációink

Kurzusok

KIADVÁNYAINK

DVD | Videó | Hang

Oktatási segédanyagok

Térképek

Magyar kutatás
HungaroMars2008


Hunveyor, Husar
Gyakorló űrszondák


BESZÁMOLÓK
MTA-JSPS beszámoló

ADATBÁZISOK
Io hegyei adatbázis

Marsi klímadiagramok adatbázis

Tanárképzés | Szótárak

Extrák
Nyomtatható verzió

Az űrkutatás és az űrtechnológiák oktatása hazánkban (2000)

Holdkőzetek, meteoritek


NASA HOLDKŐZETEK AZ EGYETEMI OKTATÁSBAN
Magyarországi meteoritek


 Az elmúlt 8 évben több kozmikus-anyag készlet volt kölcsön űrkutató csoportunknál. Az egyik a NASA holdkőzetek kőzettani vékonycsiszolat- és beöntött korong készletevolt, melyet az 5. nemzetközi kölcsönzési egyezménnyel, immáron tartós használatra kaptunk kölcsön a NASA Johnson Űrközpontjától. A másik a Japán Nemzeti Sarkkutató Intézet (NIPR) kutatásra és oktatásra kölcsön adott antarktiszi meteorit vékonycsiszolatainak gyűjteménye volt. Ezeket mindig kiegészíti egy harmadik mintacsoport, mely a hazai meteoritek vékonycsiszolataiból áll és egy negyedik, amely a Föld kérgéből és köpenyéből származó mintákból áll. A Naprendszer kisebb és nagyobb égitestjeit így több mintatípus képviseli: a meteoritek a kisbolygókat, a NASA készlet a Holdat, s egy-egy minta a Marsot és több összehasonlító minta a Földet. Égitest-evolúciós vizsgálatainkban a fontosabb eredményeink a következők:
 A vékonycsiszolatok tanulmányozása két érdekes irányban folyik. Az egyik a kondritos égitestek evolúciója. A kondritos égitest fejlődéstörténetének korai szakaszában a kondritos szövet foszlik el fokozatosan. A második szakaszban fokozatosan kiolvadások történnek a kondritos összletből, a kis égitest differenciálódik. A kivált anyagok migrációja differenciálódott kis égitestet, különféle akondritos meteorit anyagokból fölépült öveket hoz létre. Különösen érdekes volt a kis égitestek bazaltos vulkanizmusa. A magas Mg-tartalmú diogenittel induló, majd howarditos és eukrites mintákat adó, egyre csökkenő Mg tartalmú bazaltos akondritok sorozatát a földi komatiitos-pikrites-tholeiites sorozattal hasonlítottuk össze. A vastagodó kéreggel változó kemizmus időben gyorsan kifejlődött az aszteroid méretű égitesten - a Vesta kisbolygón, melynek felszínét a bazaltos akondritokhoz hasonló színképű anyagok borítják.
 A NASA Holdkőzetek is érdekes anyagvizsgálatokra nyújtanak lehetőséget. A különféle bazaltos szöveteket lehülési sebességük szerint sorbarendezve TTT diagramot álítottunk össze a NASA készlet holdi bazaltjaiból. A kisbolygóknál nagyobb méretű égitest a planetáris fejlődéstörténetnek egy későbbi szakaszáról őrzött meg anyagmintákat. Rövid időre két marsi meteoritet is tanulmányozni tudtunk: Az ALHA 77005-öt a NIPR készletben és az ALHA 79001-et a NASA Antarktiszi meteoritek készletében.
 Összefoglaló munkát is készítettünk a vizsgálatainkban tanulmányozott holdi ill. kondritos meteoritikus forráségitest fejlődéstörténetéről a Naprendszer anyagait bemutató atlasz sorozatunkban. Ennek első kötete a Holdkőzetek, Meteoritek című munka, mely bemutatja a főbb meteorit szövettípusokat, a főbb metamorf folyamatokat a kondritos égitesteken, s ugyancsak elemzi a holdkőzetek főbb tipusait is. A Naprendszer anyagait bemutató atlasz sorozatunk a közép- és felsőoktatásban is jól használható majd.
 

Publikációk
Marsi meteoritek

Bérczi, Sz.; Gucsik, A., Hargitai H., Kereszturi, A.; Nagy Sz. (2007): Martian and "Terrestrial" shergottites: Comparison of the lherzolite (inclusion), olivine-phyric basalt and alkaline basalt rocks. 31st NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 5-6.
http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/EN/symposium31/Program2007.pdf

Gucsik A., Protheroe Jr. W. JU., Stirling J.A.R., Ninagawa K., Nishido H., Matsuda N., Bérczi Sz., Nagy Sz., Kereszturi Á., Hargitai H. (2007): Cathodluminescence imaging and spectral analyses of phosphates in the Martian meteorites: A review. 31st NIPR Symposium Antarctic Meteorites,Tokyo, p. 21-22.
http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/EN/symposium31/Program2007.pdf

Nagy Sz., Józsa S., Gucsik A., Bérczi Sz., Ninagawa K., Nishido H., Veres M. (2007): Optical and Raman spectroscopical analyses od planar deformation features in shocked quartz from impact craters. 31st NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 65-66.
http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/EN/symposium31/Program2007.pdf

Nagy Sz., Gucsik A., Józsa S., Bérczi Sz., Ninagawa K., Nishido H. (2007): Planar microstructures on the shock induced deformation twins in clinopyroxene from the aubrite Allan Hills 78113. 31st NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 64.
http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/EN/symposium31/Program2007.pdf