Cikkek

Magunkról

Publikációink

Kurzusok

KIADVÁNYAINK

DVD | Videó | Hang

Oktatási segédanyagok

Térképek

Magyar kutatás
HungaroMars2008


Hunveyor, Husar
Gyakorló űrszondák


BESZÁMOLÓK
MTA-JSPS beszámoló

ADATBÁZISOK
Io hegyei adatbázis

Marsi klímadiagramok adatbázis

Tanárképzés | Szótárak

Extrák
Nyomtatható verzió

Önéletrajz

Bérczi Szaniszló

Önéletrajz


 
 

1. Képzettség

Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Budapest

Egy. Diploma (Fizikus, Csillagász) 1975

Nagy mélységi fázisátalakulások a Földön és a Holdon.

témavezető Dr. Stegena Lajos

2. Tudományos fokozatok

Egyetemi Dr. Univ. Matematika 1986

Intuitív matematika (szimmetria) a technológiákból

Akadémiai Ph. D. (kandidátusi fok.) 1994

Planetológia és kozmopetrográfia

Kristályoktól bolygótestekig c. könyv és tézisek sz.

3. Munkahely, beosztás: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános Fizika Tanszék, egyetemi docens

4. Kutatási területek

Planetológia és kozmopetrográfia (meteoritek, holdkőzetek)

Naprendszer, bolygótestek evolúciója, kis égitestek fejlődéstörténete

Szimmetria és struktúraépítés, szimmetriától a sejtautomatákig

Anyagok és technológiák, természeti folyamatok és technológiai folyamatok összehasonlítása

A Hunveyor kisérleti gyakorló minimálűrszonda építése

5. Publikációk

referált folyóiratcikk ((angol ny.) 49 (44)

könyvek 16

cikk tanulmánykötetben 24

konferencia közlemény 191

összes publ. 481

6. Tagság tudományos közösségekben

MTA X. Osztály Geonómiai Tudományos Bizottság, tagságok. meghívott tag 1978-tól,

bizottsági tag 1986 óta,

a bizottság titkára 1995-2002 között.

MTA Anyagfejlődési Albizottság, szervező tag és titkár 1989-2002 között.

MTA Meteoritikai és Planetológiai Albizottság, elnök 2002-től.

Magyar Asztronautikai Társaság, alapító tag 1975ben, tag azóta, vezetőségi tag 1994-től.


PUBLIKÁCIÓK

1. KÜLFÖLDI REF. FOLYÓIRATBAN (1)

1. András Horváth,, Ákos Kereszturi, Szaniszló Bérczi, András Sik, Tamás Pócs & Eörs Szathmáry (2007): Analysis of dark albedo features on a Southern Polar dune field of Mars. Astrobiology, 7, (accepted) http://www.colbud.hu/esa/publications/Szathmary_Astrobiology_2007_accepted.doc


2. BELFÖLDI FOLYÓIRAT (4)

2. Bérczi Sz. (2007): A hun-szkíta ornamentika geometriai törvényei. Magyar Szemle. Új folyam XVI. 1-2. sz.  (2007 Febr.) 83 -100. old.

http://www.magyarszemle.hu/szamok/2007/1/A_hun_szkita_ornamentika_geometriai_torvenyei

2. Bérczi Sz. (2007): A Naprendszer égitestjeinek fejlődése. A kisbolygók. Fizikai Szemle.  57/3.sz. 88-94. (HU ISSN 0015 3257), http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0703/tart0703.html

2. Bérczi Sz. (2007): A Hold fejlődéstörténete kőzetminták alapján. Fizikai Szemle.  57/5.sz. 151-157. (HU ISSN 0015 3257), http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0705/tart0705.html

2. Bérczi Sz. (2007): A Mars kőzetei a marsi meteoritek alapján. Fizikai Szemle.  57/8.sz. 260-265. (HU ISSN 0015 3257), http://www.kfki.hu/fszemle/fsz0708/berczi0708.html

 

3. KONGRESSZUSI KIADVÁNYBAN TELJES KÖZLEMÉNY (1)

3. Hudoba, Gy., Balogh, Z., Bérczi, Sz. (2007): New Developments on the HUNVEYOR-4 Educational Space Probe. In: 5th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), pp. 211-219. Poprad, Slovakia.

http://www.bmf.hu/conferences/sami2007/22_Hudoba.pdf

 

4. KONGRESSZUSI KIADVÁNYBAN ABSZTRAKT (13)

4. Bérczi, Sz.; Hudoba, Gy.; Hegyi, S. (2007): Mars Analog Fluvial and Desert Processes in the Pliocene Hungary Studied with Hunveyor. XXXVIII LPSC, #1068, LPI, Houston. http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2007/pdf/1068.pdf

4. Pócs, T.; Horvath, A.; Ganti, T.; Bérczi, Sz.; Kereszturi, A.; Sik, A.; Szathmary, E. (2007): Comparison of Surface Mineral Crusts and Cryptobiotic-Crusts: How Can They Help Life Support Mechanisms; Implications to Living Organisms on Mars. XXXVIII LPSC, #1144, LPI, Houston. http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2007/pdf/1144.pdf

4. Hegyi, S.; Hudoba, Gy.; Hargitai, H.; Balogh, Z.; Biró, T.; Bornemisza, I.; Kókány, A.; Geresdi, A.; Sasvári, G.; Senyei, R.; Varga, T., Bérczi, Sz. (2007): New Developments in the Hunveyor-Husar Educational Space Probe Model System of Hungarian Universities: New Atlas in the Series of the Solar System. XXXVIII LPSC, #1204, LPI, Houston. http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2007/pdf/1204.pdf

4. Nehéz, I.; Varga, T.; Darányi, I.; Bérczi, Sz. (2007): Gas Storing in Martian Atmospheric Environment Using Nil Diffusion Covering Technology. XXXVIII LPSC, #1367, LPI, Houston. http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2007/pdf/1367.pdf

4. Boldoghy, B.; Kummert, J.; Varga, T.; Szilágyi, I.; Bérczi, Sz. (2007): Practical Realization of Covering Lunar Buildings for Ensure Levelled Temperature Environment. XXXVIII LPSC, #1380, LPI, Houston. http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2007/pdf/1380.pdf

4. Berczi, Sz.,  Pócs, T., Horvath, A., Ganti, T., Kereszturi, A.; Sik, A.; Szathmary, E. (2007): Possibility of transient liquid water on the dark dune fields of Mars. 31st NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 7-8. http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/EN/symposium31/Program2007.pdf

4. Bérczi, Sz.; Gucsik, A., Hargitai H., Kereszturi, A.; Nagy Sz. (2007): Martian and "Terrestrial" shergottites: Comparison of the lherzolite (inclusuion), olivine-phyric basalt and alkaline basalt rocks. 31st NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 5-6.

http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/EN/symposium31/Program2007.pdf

4. Gucsik A., Protheroe Jr. W. JU., Stirling J.A.R., Ninagawa K., Nishido H., Matsuda N., Bérczi Sz., Nagy Sz., Kereszturi Á., Hargitai H. (2007): Cathodluminescence imaging and spectral analyses of phosphates in the Martian meteorites: A review. 31st NIPR Symposium Antarctic Meteorites,Tokyo, p. 21-22.

http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/EN/symposium31/Program2007.pdf

4. Nagy Sz., Józsa S., Gucsik A., Bérczi Sz., Ninagawa K., Nishido H., Veres M. (2007): Optical and Raman spectroscopical analyses od planar deformation features in shocked quartz from impact craters. 31st NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 65-66.

http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/EN/symposium31/Program2007.pdf

4. Nagy Sz., Gucsik A., Józsa S., Bérczi Sz., Ninagawa K., Nishido H. (2007): Planar microstructures on the shock induced deformation twins in clinopyroxene from the aubrite Allan Hills 78113. 31st NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 64.

http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/EN/symposium31/Program2007.pdf

4. S. Hegyi, B. Drommer, A. Hegyi, T. Biró, A. Kókány, Gy. Hudoba, G. Rudas, Zs. Kovács, T. Földi, Sz. Bérczi (2007): Several Husar rovers around the Hunveyor lander: specific research strategy and educational model system of universities in Hungary. The 7th International Conference on Mars, #3026, Pasadena, http://www.lpi.usra.edu/meetings/7thmars2007/pdf/3026.pdf

4. Nehéz, I., Varga, T, Darányi I., Szilágyi, I., Bérczi, Sz. (2007): Airborne, Bound Roof Structures for Martian Application, for the Protection of Living Spaces Suitable for Human Beings or Setting up Industrial Activities. The 7th International Conference on Mars, #3164, Pasadena,

http://www.lpi.usra.edu/meetings/7thmars2007/pdf/3164.pdf

4. Horvath, A.; Kereszturi A., Sik A., Bérczi Sz., Ganti, T., Pócs T., Szathmary, E. (2007): Investigations of Martian seepages originated from Dark Dune Spots (DDS). Space Week, Moscow, 2007, Oct. 2-5.

 

5. ÖNÁLLÓ KÖNYV (csak a megjelent) (3)

5. Bérczi Szaniszló, Hegyi Sándor, Hudoba György, Balogh Zoltán, Bíró Tamás, Bornemisza Imre, Csapó László, Drommer Bálint, Geresdi Attila, Halász Antal, Hargitai Henrik, Imrek Gyula, Keresztesi Miklós, Kókány András, Nagy Attila, Pápai Tivadar, Samu Norbert, Sasvári Gábor, Senyei Rita, Siroki László, Varga Tamás (2006): Kis atlasz a Naprendszerről (10): Fejlesztések a Hunveyor - Husar űrszonda modelleken. ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Budapest, (ISBN 963 00 6314 XÖ, ISBN 963 86873 6 3) http://www.kia.hu/konyvtar/gyarap.htm

5. Bérczi Sz. (2007): Magyar tájakon: Művészet és műveltség I. Kincses Észak-Magyarország. (TKTE) Piremon (ISBN 978 963 87437 1 8) http://www.kia.hu/konyvtar/gyarap.htm

5. Bérczi Sz. (2007): Magyar tájakon: Művészet és műveltség II. Kincses Észak-Dunántúl. (TKTE) Piremon (ISBN 978 963 563-903-9) http://www.kia.hu/konyvtar/gyarap.htm

 

KÖNYV FEJEZET (csak a megjelent) (1)

6. Szathmáry, E., Gánti, T., Pócs, T., Horváth, A., Kereszturi, Á., Bérczi, Sz., Sik, A. (2007): Life in the Dark Dune Spots of Mars: a testable hypothesis. Chapter 13. p. 241-262. In: Planetary Systems and the Origins of Life. R. Pudritz, P. Higgs, J. Stone, Eds. Cambridge Astrobiology, Cambridge University Press  http://www.cup.cam.ac.uk/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=052187548X

 

EGYÉB

8. Bérczi Sz. (2007): Kis atlasz sorozat a Naprendszerről. (A fizika tanítása sorozatban). Fizikai Szemle. 57/3.sz. 95-96. (HU ISSN 0015 3257) (cikk) http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0703/tart0703.html

 

Budapest, 2003 május 31. - 2007. december 4.