Cikkek

Magunkról

Publikációink

Kurzusok

KIADVÁNYAINK

DVD | Videó | Hang

Oktatási segédanyagok

Térképek

Magyar kutatás
HungaroMars2008


Hunveyor, Husar
Gyakorló űrszondák


BESZÁMOLÓK
MTA-JSPS beszámoló

ADATBÁZISOK
Io hegyei adatbázis

Marsi klímadiagramok adatbázis

Tanárképzés | Szótárak

Extrák
Nyomtatható verzió

Az űrkutatás és az űrtechnológiák oktatása hazánkban (2000)

TÉRINFORMATIKA, ERŐFORRÁSKUTATÁS A VILÁGŰRBŐL
Bérczi Szaniszló, egyetemi docens, ELTE TTK Ált. Fizika Tanszék
Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport


TÉRINFORMATIKA, ERŐFORRÁSKUTATÁS A VILÁGŰRBŐL
 A Föld körül keringő mesterséges holdak földi felszínről, felhőzetről, tengerekről mért adatanyagát a 60-as évek óta hasznosítja számos földi tudományág, például a meteorológia, az erőforráskutatás, a földtudományok, a mezőgazdaság és a környezetvédelem. A kapcsolódó tudományágak felsőoktatása ma már kiterjedten használja az űrfelvételeket és a számítógépes térinformatikát az adatföldolgozásban, kiértékelésben, térképezésben. Két budapesti egyetem az, ahol a FÖMI könnyebb elérhetősége miatt is, ezek a fölhasználások a legkiterjedtebbek. A Műegyetemen a Felsőgeodéziai ill. a Fotogrammetriai tanszéken van űrkutató csoport, az ELTE TTK-n pedig a Geofizika Tanszéken működő űrkutató csoport, a Térképtudományi Tanszék, a Természetföldrajzi Tanszék és a Geológiai Tanszékcsoport erőforráskutatói azok, akik űrfelvételek kiértékelésének oktatásában is részt vesznek. Az ELTE TTK Földrajzi Tanszékcsoporton most van kialalkulóban egy Planetológiai munkacsoport, amely a bolygókutatás irányában kíván tevékenykedni (Hargittai Henrik, Kereszturi Ákos, Sik András).

2001.04.
(c) Bérczi Szaniszló