Cikkek

Magunkról

Publikációink

Kurzusok

KIADVÁNYAINK

DVD | Videó | Hang

Oktatási segédanyagok

Térképek

Magyar kutatás
HungaroMars2008


Hunveyor, Husar
Gyakorló űrszondák


BESZÁMOLÓK
MTA-JSPS beszámoló

ADATBÁZISOK
Io hegyei adatbázis

Marsi klímadiagramok adatbázis

Tanárképzés | Szótárak

Extrák
Nyomtatható verzió

Planetológia

Magyar publikációk a XXXII. Lunar and Planetary Science Conference-en
2001.02.01.

A bolygókutatás magyar eredményei Houstonban
(Az Origo cikke alapján)

Tucatnál is több magyar kutatásról értesülhetnek első kézből az idei houstoni 32. Hold-és bolygókutató konferencia részvevői  2001. március 12 és 16. között. A Lunar and Planetary Institute által évente szervezett konferencia a bolygókutatók (planetológusok)  legnagyobb nemzetközi fóruma.

Az idei "sztár"-témák a Mars, a holdon talált víz, illetve a bolygókutatás különböző oktatási kérdései voltak. A legtöbb kutatási beszámolóval az Eötvös Loránd Tudományegyetemről jelentkeztek.
 

Magyar kutatói körökben nagy érdeklődés előzte meg a Horváth András vezette kutatócsoport munkáját, melyben valószínű bizonyítékokat találtak recens biológiai aktivitásra a Marson. A Mars déli pólusa közelében található dűnemezőkön figyeltek meg növekedő sötét foltokat (becenevükön "DSS"-ek (Dark Dune Spots)), melyeket biológiai eredetűnek gondolnak. .
 

Keresztúri Ákos a marsi folyók meandereinek (kanyargásainak) különböző adatai alapján próbált egy olyan módszert kifejleszteni, melynek segítségével meghatárizható a mára kiszáradt marsi folyómedrek egykori vízhozama. Egy másik kutatócsoport - a hazai Tisza-szabályozás eredeményit is fölhasználva - a Tisza és a Mars folyóinak kanyargását vetette össze. Sík András marsi és földi (törökországi) periglaciális (jég-közeli) környezetben előforduló tömegmozgásokat (pl. gleccser) hasonlított össze.

Két tanulmány is foglalkozik a közelmúltban felfedezett holdi víz származásának lehetséges forrásaival.
A Víz és baktérium szállítás elektrosztatikus koagulációval
és fölhalmozással a poros felszínű égitestek pólusvidékén
című előadásra március 15-én délelőtt fog sor kerülni (Földi Tivadar, Bérczi Szaniszló, Palásti Erzsébet). Az [origo] kérdésére Bérczi Szaniszló elmondta, hogy kutatásuk arról folyt, hogy az égitestek felszínét érő UV sugárzás hogyan indít el és működtet elektrosztatikus folyamatokat. A vízszállításban ez azért fontos, mert az ilyen folyamatok során molekuláris egységek is hozzátapadnak a feltöltött porszemcsékhez, s ezek fokozatosan meghízva, a felszín fölött lebegve, fokozatosan a pólus felé vándorolnak. A szerzők feltételezik, hogy a víz jelentős része ilyen folyamatban gyűlt össze a Hold pólusainál.
A kutatók további lehetőségeket is megvizsgáltak a víz forrására.  A vizmolekulák forrásai a Hold térségében című munkát poszterben mutatják be. Ez két forráshelyet vizsgál meg a holdi víz forrásaként. Az egyik a földi légkörből szökő hidrogén, amely a mágneses erővonalak mentén jut el a holdig. A  másik a napszél protonjai, melyek egy elektronnal hidrogénné rekombinálódnak. Mindkét hidrogén azután a hold felszínén végez redukciót, a kőzetek ásványaiból "szakít magának" oxigént.

  Elkészült a harmadik kísérleti gyakorló űrszonda leszálló egység, a Hunveyor-3. A Surveyorok mintájára az ELTE volt Technika tanszékén Bérczi Szaniszló vezetésével épült meg az első magyar "gyakorló űrszonda" 1997-ben. Azóta a Pécsi Egyetemen is felépítettek egy példányt (Hunveyor-2) Hegyi Sándor vezetésével (Informatikai és Általános Technika Tanszék)

Most a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán készült el a harmadik példány, melyen több új készülék is helyt kapott. Egyikük a kőzetek természetes rádióaktivitását képes mérni, s ezzel meghatározni azokat. A kísérlet során egy mini Mars-sivatagot is felépítettek, s azon a robot karjával mozgaták a kőzeteket. A Berzsenyi Főiskola Hunveyor-3 gyakorló űrszondáját Kovács Zsolt Imre vezetésével építik.

Egy lassan "legendássá" váló kutatócsoport, a szegedi és budapesti profeszorokból álló "hatok" által készített munka témája: Hogyan segítheti az Űrkutatás és Geometria tárgy oktatását az interaktiv grafikus modellezés? (Szilassi Lajos, Karsai János, Pataki Tamás, Kabai Sándor és Bérczi Szaniszló). A szerzők, Gévay Gáborral együtt hatan, kiállításokon is bemutatták anyagaikat.

Érdekes eredmények születtek a dél-svédországi Mien kráter kőzeteinek tanulmányozásakor. A több tanszék munkatársai által közösen végzett kutatásban a helszínen gyűjtött "éles kavicsokat" vizsgálták.  "A hólyagüreges, riolitos éles kavicsok alakját a jégkorszaki szelek  hozhatták létre. A kőzetminták szövetét vizsgáltuk, melyben fölismerhető a becsapódás előtti gránit néhány összetevője is."- mondta Bérczi Szaniszló.  (Bérczi Sz. Török Kálmán, Gál-Solymos Kamilla és Józsa Sándor: A Mien-Ramsö Sziget becsapódáskor keletkezett megolvadt kőzetei és breccsái: a Ramsö szigeti hólyagüreges éles kavicsok eredete.)

A bolygótudományok oktatása témájában is számos publikáció született. Az ELTE Meteorológia Tanszékéről arról készült összefoglaló, hogy a diákok hogy és mire használják az űrfelvételeket. Egy másik dolgozat a hazai planetológia-oktatás történetét tekinti át.
 

MARS


Sik A.
Comparative Study of Periglacial Mass Movements on Mars and Earth [#1762]

Based on MOC images and my own field work experience, the fretted debris aprons of Mars are analogous to
rock glaciers. By finding the correlation between morphology, mechanisms and changing environment, they can be used as paleoclimatic indicators.
Email: sikandras(kukac)ludens.elte.hu.
 

Kereszturi Á.
Analysis of the Meanders of Some Runoff Channels on Mars [#1177]

Morphometrical and morphological analysis of runoff channels on Mars. Results: possible connection between
the meanders™ parameters and the channel width, which may be the base of a future method for paleodischarge estimations.
Email: irodaweb(kukac)irodaweb.hu)
 

Rakonczai J. Hargitai H. Bérczi Sz.
Comparisons of the Ancient Meandering Riverbeds in the Chryse Region, Mars, and on the Tisza Flooded Basin
in the Carpathian Basin, Earth [#1507]

Hydrogeomorphologic comparisons of meandering martian riverbeds, Chryse Region, and recent/ancient riverbeds of Tisza, Carpathian Basin imply: (1) presence of flowing water; (2) by left-over valleys a longer history of flowings on Mars.
Email: (bercziszani(kukac)ludens.elte.hu)

EXOBIOLÓGIAHorváth A. Gánti T. Gesztesi A. Bérczi Sz. Szathmáry E.
Probable Evidences of Recent Biological Activity on Mars: Appearance and Growing of Dark Dune Spots in
the South Polar Region [#1543]

We imply from MGS images’ morphological analysis: Dark Dune Spots (DDSs) on sand sheets, S. polar reg.
Mars: 1) DDSs do not fit to fine topography, 2) water flows out from DDSs, 3) sublimation + recent biological
activity explain their changes.
Email: (szathmary(kukac)zeus.colbud.hu)

HOLDFöldi T. Bérczi Sz. * Palásti E.
Water and Bacteria Transport Via Electrostatic Coagulation and Their Accumulation at the Poles on a Dusty
Planet [#1059]
Agglutination of electrostatically charged dust particles may produce grains which attract H2O molecules (or
bacteria) on dusty planetary surfaces. These particles are dragged by the solar radiation pressure toward the
poles where they accumulate.
Email (bercziszani(kukac)ludens.elte.hu)
 

Földi T. Bérczi Sz.
The Source of Water Molecules in the Vicinity of the Moon [#1148]
Two continuous sources of lunar water molecules were suggested: terrestrial (+solar) hydrogen, reaching Moon
in periodical lunar crossings of the Earth’s mangetic tail; and solar wind protons, recombined to atomic H,
reducing oxides of surface rocks.
Email (bercziszani(kukac)ludens.elte.hu)
 

KÁTEREKBérczi Sz. Török K. Gál-Solymos K. Józsa S.
Mien-Ramsö Island Impact Melt Rock and Breccia: Origin of Vesicular Sharp Pebbles from the
Ramsö Island [#1078]
The vesicular, “rhyolitic,” glacial eolic erosion shaped “sharp pebbles” from the W. shoreline of Ramsö Island,
the central peak of Mien Crater Lake, Sweden, has impact melted texture, but some fragments preserved parts
of the original granitic texture.
 

OKTATÁSKovács Zs. I. Kövári I. E. Balogh R. Varga V. Kovács T. Hegyi S. Bérczi Sz.
Planetary Science Education Via Construction of the Hunveyor-3 Experimental Planetary Lander in Berzsenyi
College, Szombathely, Hungary: Rock Radioactivity Measurements [#1130]

We built the Hunveyor-3 minimal experimental lander space probe of Surveyor type in the Berzsenyi College,
Hungary. With a new instrument on Hunveyors for natural radioactivity we measured and compared different rock types with planetary importance.
Email: (bercziszani(kukac)ludens.elte.hu)
 

Földi T. Bérczi Sz. Koris A. Kovács B. Hegyi S. Kovács Zs. I. Roskó F.
New Experiment Plans (Electrostatic, Lunar Dust Measuring, Bio-Filtering) to the Hunveyor Educational
Landers of Universities and Colleges in Hungary [#1301]
Measurement on levitating dust-pillow layer above lunar surface (a), and life components (from cell to large-molecule) selecting (nanofilters) and measuring (fiber-opto-chemical sensors) instrument (b), were planned for educational robot Hunveyor.
Email: (bercziszani(kukac)ludens.elte.hu)

Bartholy J. Pongracz R.
Teaching High-School and Undergraduate Students to Download, Understand and Use Satellite Images
[#1600]
This course is offered mainly for undergraduate students, however, the program can serve as a base in
secondary schools or for self-education purposes. Our paper summarizes the course focusing on new ideas and features of satellite imagery.
E-Mail: bari(kukac)ludens.elte.hu

Bérczi Sz. Fabriczy A. Hegyi S. Kovács Zs. I. Keresztesi M. Cech V. Diósy T. Józsa S. Holba A.
Lukács B. Roskó F. Szakmány Gy. Tóth Sz. Hegyi A. Kabai S.
How We Used NASA Lunar Sample Set in Making an Educational Atlas Series of the Solar System Materials:
(1), (2) [#1100]

Our group compiled an Educational Atlas Series of the Solar System (Planetary and Material Maps). 1) Lunar
and Asteroidal Evolution (lunar samples and meteorites), 2) Planetary Surface Studies by Surveyor and
Experimental University Lander Hunveyor.
Email: (bercziszani(kukac)ludens.elte.hu)
 

Hargitai H. I.
New Focuses on the Teaching of Planetology: Planetary Science at Middle Schools of Hungary [#1211]
The education of Solar System bodies many times follows the traditions, which does not include our new
knowledge. Now its place should be in Geography instead of Physics. I give suggestions for a stronger
emphasis on moons and Cartographic Atlases in education.
Email: hargitai(kukac)emc.elte.hu
 

Szilassi L. Karsai J. Pataki T. Kabai S. Bérczi Sz.
How Interactive Graphical Modeling Helps Space Science and Geometry Education in Hungary [#1184]

We developed a space science/construction/geometry curriculum: lessons, graphical designs of space form
construction/modeling, infolding/folding out objects which is attractive by visualizing graphical projections,
movements outside/inside objects.
Email: (bercziszani(kukac)ludens.elte.hu)